Onze Harmonie telt 34 spelende leden en 15 jeugdleden.

Bestuur


Elian Vanderheijden Voorzitter

Sander van Schijndel Penningmeester

Rianda Jongen Secretaris

Helma van Haren

Ruud Bessems

René Flas

Karin Mertens


Dirigent
Loek Smeijsters

Ere voorzitter

Jan Bessems

Beschermheer

Léon Mertens


Ere dirigent

Wiel Coenjaerts

Ereleden

Jacques Bastings
Coen Bloemen
Ciska Blom- Coenjaerts
Michel Blezer
Karin Gulpen
Marcel Mullenberg
Jef Mulleneers
Jan Pinckaers
Joop van Schijndel sr.
Jef Schlenter
Jo van Wersch
Michel Vanderheijden
Huub Hollands
Joop Bessems
Mathieu Vaendel
Jef Vanderheijden
Toon Knops
Wim Creussen

Leden van verdiensten

Esther Cerfontein
Wim Creusen
Huub Habets
Carlo Hollands
Stefan Loomans
Patrick Piters
Tonnie Vanderheijden

Steuncomité

Frank Mulleneers voorzitter
Max Berlijn secretaris
Jan Peters penningmeester 
Wim Creusen 
Mariet Bessems-Schijns
Freddy Brauers 
Léon Mertens buitengewoon lid
Jose Loomans-Ploemen